مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

دوره ها

دوره کلاس های آموزشی پاییز
دوره آموزشی برنامه نویسی تحت وب
1400/07/01 یک میلیون تومانتومان
دوره کلاس های آموزشی پاییز
دوره آموزشی اتوماسیون و سیستم های هوشمند ساختمان
1400/07/01 یک میلیون و 500هزار تومانتومان
دوره کلاس های آموزشی پاییز
دوره تجهیزات بخش مراقب های ویژه
1400/07/01 یک میلیون تومانتومان
دوره کلاس های آموزشی پاییز
دوره آموزشی الکترونیک پایه
1400/07/01 600/000 تومانتومان
دوره کلاس های آموزشی تابستان
آموزش مقدماتی عکاسی
1400/05/05 500000تومان
دوره کلاس های آموزشی تابستان
دوره آموزشی مدل سازی Sketchup
1400/05/05 250000تومان