مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

دوره آموزش پیشرفته محاسبات ساختمان

برای اطلاعات بیشتر با شماره 01132466199 تماس حاصل نمایید.

موضوع: دوره آموزش پیشرفته محاسبات ساختمان
نوع رویداد: دوره
مدرس: دکتر حسین پهلوان
زمان برگزاری: 1400/04/20
تعداد جلسات: 10
محدودیت ثبت نام: 40 نفر
محل برگزاری: آنلاین
تعداد ساعت رویداد: 20
تاریخ شروع ثبت نام: 1400/04/12
تاریخ پایان ثبت نام: 1400/04/19
هزینه رویداد:
900000 تومان
seminar image