مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

دوره آیلتس آکادمیک

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در ساعات داری با شماره : 01132466199تماس حاصل نمایید.

موضوع: دوره آیلتس آکادمیک
نوع رویداد: دوره
مدرس: دامون زاغی
زمان برگزاری: 1400/05/01
تعداد جلسات: 12
محدودیت ثبت نام: 30 نفر
محل برگزاری: آنلاین
تعداد ساعت رویداد: 18
تاریخ شروع ثبت نام: 1400/04/12
تاریخ پایان ثبت نام: 1400/04/30
هزینه رویداد:
320000 تومان
seminar image