مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

آموزش زبان فرانسه

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در ساعات داری با شماره :01132466199 تماس حاصل نمایید.
 

موضوع: آموزش زبان فرانسه
نوع رویداد: دوره
مدرس: دکتر امیررضا حاجی نیا
زمان برگزاری: 1400/04/22
تعداد جلسات: 12
محدودیت ثبت نام: 20 نفر
محل برگزاری: آنلاین
تعداد ساعت رویداد: 18
تاریخ شروع ثبت نام: 1400/04/15
تاریخ پایان ثبت نام: 1400/04/30
هزینه رویداد:
280000 تومان
seminar image