مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

دوره تجهیزات بخش اتاق عمل و مراقبت های ویژه

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در ساعات داری با شماره :01132466199
تماس حاصل نمایید.

موضوع: دوره تجهیزات بخش اتاق عمل و مراقبت های ویژه
نوع رویداد: دوره
مدرس: دکتر کاظم مرزبان
زمان برگزاری: 1400/05/01
تعداد جلسات: 10
محدودیت ثبت نام: 30 نفر
محل برگزاری: آنلاین
تعداد ساعت رویداد: 20
تاریخ شروع ثبت نام: 1400/04/12
تاریخ پایان ثبت نام: 1400/04/30
هزینه رویداد:
950000 تومان
seminar image