مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

Introduction to Data Science and applications

دکتر زهرا رضایی

مفاهیم اصلی ماشین لرنینگ

مهندس بهناز اسلامی  

برنامه های کاربردی یادگیری عمیق در متن کاوی

مهندس علیرضا بادامچی  

مدیریت چرخه زندگی هوش تجاری

دکتر شاهین وکیل نیا   

مهندسی یادگیری ماشین و MLOPS

مهدی حبیب زاده 

آشنایی با Cloud Computing و AWS به طور خاص

 
 
 لینک دسترسی به وبینار

موضوع: Introduction to Data Science and applications
نوع رویداد: دوره
مدرس: مهدی حبیب زاده
زمان برگزاری: 1399/12/09
تعداد جلسات: 1
محدودیت ثبت نام: 30 نفر
محل برگزاری: مجازی
تعداد ساعت رویداد: 3
تاریخ شروع ثبت نام: 1399/12/05
تاریخ پایان ثبت نام: 1399/12/09
هزینه رویداد:
0 تومان
seminar image