مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

سمینار ها

اصول شمع سازی
شمع سازی
1399/08/09 150000تومان
آموزش شبکه
شبکه
1399/08/09 150000تومان
 سخت افزار لپتاپ و رایانه شخصی
تکنسین سخت افزار
1399/08/09 400000تومان